INTERCHAMPION
Český champion
Český grandchampion
Chorvatský champion
Srbský champion
Champion Montenegra
Klubový champion ČR

Vítěz oblastní klubové výstavy
Nejlepší malý knírač
Nejlepší knírač ze tříd pracovních
5 x BOB, BOS, 4 x CACIB, 3 x r. CACIB
18 x CAC, 2 x CAC MN, CWC, 6 x ČKŠ, 2 x ISPU certifikát
21 x výborná 1
ZMMP, FPR1
 

Knírač malý černostříbřitý 

 

* 02.11.2007
Bonitace: 00/5A/5
Test na barvení srsti negativní.


 Rodokmen

Ch. Cash Carry Malý kavalír

Ch. Charlie Bohemia Vulkan

Ch. Xeres Scedir Feldmar Scedir Midnight Dream
Ch. Scedir Dusty Shadow
Dixi Vulkan Ch. Scedir Robin Hood
Bini Vulkan

Fidonie Ši-Mon

Akim u Šesti bříz Vico Pigmej
Baccara Original

Polly od Popovky

Romy od Popovky
Saly od Popovky
Ch. Algris Absolut Victory Kawasaki de la Vila y Corte Biri-Biri de la Villy y Corte Hirko v.d. Gehrder Pumpe
Palpito v.d. Havnstad
Giralda de le Villa y Corte Corleone de la Villa y Corte
Chevrolet de la Villa y Corte
Ch. Algris Night Flauer Int.Ch. Mátraszépe Xylan Ch. Sasquehanna Wild Thing
Ch. Hobby v. d. Spikke
Ch. Santa Knyrys Anita Ch. Santa Kniris Grum Artist
Ch. Daina Nessel Kniris

 

 

 


 

top